Kontakt

Kontakt

IM-COMP d.o.o. I karta

Luje Bezederija 47, 40 000 Čakovec, Hrvatska


Ured, prodaja i proizvodnja:
Pribislavec, A. Starčevića 63e (industrijska zona)
Tel: 040/360 766, 040/370 890, Fax: 040/360 744

Stručni tim

IM-COMP stručni tim Vam stoji na
raspolaganju za sve Vaše upite.

Direktori Ivan Mesarić i Ksenija Mesarić
im-comp@ck.t-com.hr, ksenija@imcomp.hr

Tehnički tim

Tehnička priprema proizvodnje - Upiti za vrata, nadstrešnice, tuš kabine, ogledala, nepravilni oblici:

Damir Toplek
damir@imcomp.hr

Dino Camatta
dino@imcomp.hr

Prodajni tim

Upit za IZO, preradu i obradu, kaljenje, laminiranje, opremanje interijera, ogledala, objekti

Petra Mesarić
petra@imcomp.hr

Sandro Zoka
sandro@imcomp.hr

Irena Gašparlin
irena@imcomp.hr

Tomislav Novak
tomislav@imcomp.hr

Voditelji projekta

Vođenje građevinskih objekata,
projekta i procesa izrade

Davor Vdović
davor@imcomp.hr

Ivica Bašnec
ivica.basnec@imcomp.hr

Vlado Penava
vlado@imcomp.hr

Željko Frković
zeljko@imcomp.hr