Reference

EU projekt

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti IM-COMP d.o.o. kroz ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju

Ukupna vrijednost projekta: 31.740.368,54 kuna

EU sufinanciranje projekta: 7.500.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30.06.2021 – 30.09.2023

Projekt je kandidiran na javni poziv "Jačanje konkurentnosti IM-COMP d.o.o. kroz ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju" Referentni broj: KK.11.1.1.01.0383 te je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Opis projekta:

Problem koji IM-COMP rješava ovim projektom je nedostatak proizvodnih kapaciteta i nedovoljna razina optimizacije proizvodnih procesa. Nabavit će se napredna tehnologija potrebna za povećanje proizvodnih kapaciteta uz automatizaciju i robotizaciju pogona u ključnim područjima, optimizirati će se linijski proizvodni procesi te implementirati napredno digitalno rješenje za upravljanje jumbo linijskom proizvodnjom i organizacijom poslovanja. Projekt će dovesti do povećanja prihoda od prodaje za 27%, prihoda od izvoza za 26% te 12 novih radnih mjesta. Ciljne skupine su zaposlenici poduzeća koji će raditi na inovaciji procesa i organizacije poslovanja te naučiti koristiti nove suvremene tehnologije.

Ciljevi projekta:

Razvoj i rast s ciljem tranzicije na zeleno i digitalno gospodarstvo kroz korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima prerade i obrade stakla sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, kroz primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim i organizacijskim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji te nastavak recikliranja stakla kroz kružno gospodarstvo.

Kontakt osoba za više informacija: Petra Mesarić Horvat

 

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova

Europske unije https//razvoj.gov. hr/ i na poveznici www.strukturnifondovi.hr.

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća IM-COMP d.o.o.