Reference

EU projekt

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti IM-COMP d.o.o. ulaganjem u IKT “ (KK.03.2.1.19.0880)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Podaci o korisniku:  IM-COMP d.o.o. L. Bezeredija 47. Čakovec,  telefon +385 (0)40 360766: www.imcomp.hr 

Kratki opis projekta:

Projektom ulaganja će se unaprijediti cjelokupno poslovanje kroz optimiziranje poslovnih procesa i učinkovito korištenje raspoloživih resursa. Aktivnosti projekta odnose se na nabavu dva integrirana poslovna sustava kojima će se upravljati proizvodnim i poslovnim procesima poduzeća te nabavu informacijsko komunikacijske opreme.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: Ulaganjem u IKT za poslovno upravljanje i proizvodnju povećati će se efikasnost poslovnih procesa i na taj način povećati protok i točnost informacija, smanjiti vremenski ciklus od narudžbe do isporuke, smanjiti gubitak efektivnih sati, smanjiti broj zakašnjelih isporuka, poboljšati interna komunikacija, povećati zadovoljstvo zaposlenika kao i kupaca i doprinijeti boljem donošenju odluka od strane menadžmenta poduzeća i posljedično povećati konkurentnost poduzeća na domaćem i na inozemnom tržištu.

Rezultati projekta: (1) instaliran i implementiran IKT za poslovno upravljanje i upravljanje proizvodnjom; (2) instalirana i funkcionalna IKT oprema.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU 

Ukupna vrijednost projekta:    1.859.060,92  kuna

Prihvatljivi troškovi projekta:    1.502.812,42  kuna

Iznos sufinanciranja EU:              976.828,07  kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: od 15.10.2019 do 15.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Petra Mesarić Horvat

 

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova

Europske unije https//razvoj.gov. hr/ i na poveznici www.strukturnifondovi.hr.

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća IM-COMP d.o.o.