Reference

Tehnologije

Tehnologije

Emajliranje stakla

Emajliranje stakla

Emajliranje stakla vrši se na horizontalnim linijski postavljenim strojevima, maksimalnih dimenzija 2200 x 4500 mm. Sva stakla koja su dekorirana bojom moraju se i termički obraditi u kalionici pa su ujedno i sigurnosna stakla. Odabir boje vrši se prema RAL karti proizvođača keramičkih boja. Stakla sa kontinuiranim nanosom boje su i oblik programiranja toplinskih dobitaka jer na obojenim površinama ne propuštaj zrake sunčeve topline i tako smanjuju prolaz topline. Mogućnosti:

  • Emajliranje rubova (primjena: strukturalne fasade, namještaj)
  • Kontinuirano nanošenje boje valjkom (parapet)